Vebo zelfdragende lateien

Werkingsprincipe

De lateiconstructie wordt gevormd door de latei die zowel de buigtrek-, de buigdruk- en de schuifspanning opneemt. De latei kan dus zelf de optredende belastingen opnemen en afdragen naar zijn opleggingen (zie figuur I) De latei kan uitgevoerd worden met voor spanwapening of met traditionele wapening (d.w.z. dat er een gevlochten wapeningskorf wordt toegepast). Het werkingsprincipe is bij beide lateien hetzelfde.
Elke latei dient nauwkeurig berekend te worden aan de hand van de door de aannemer ter beschikking te stellen gegevens (tekeningen en/of belastingen op de lateien). Bij het niet beschikbaar stellen van deze gegevens, is de constructieve ver-antwoordelijkheid voor de aannemer.

Randvoorwaarden en verwerking Z-lateien
 • De maximale lengte van de lateien is 6000 mm (mits constructief verantwoord)
 • Minimale opleglengten van de latei: -dagmaat <2000 mm
  opleglengte >150 mm
 • dagmaat >2000 mm
  opleglengte >200 mm
 • Als de kalkzandsteenleverancier grotere opleglengten voorschrijft, dienen die aange houden te worden.
 • Een zelfdragende latei mag op een tussensteunpunt worden gelegd. Over het algemeen dient er dan wel traditionele wapening toegepast te worden i.p.v. standaard voorspanwapening.
 • Bij toepassing van een zelfdragende latei in het buitenblad dient op de bovenzijde van de latei folie aangebracht te worden.
 • Bij overspanningen >3500 mm adviseren wij om (zie figuur II):
  – De latei op te leggen op drukvast oplegvilt
  – t.b.v. de oplegging een dilatatie aan te brengen
  – Naast de oplegging een kitvoeg aan te brengen
  – Op de bovenzijde van de latei folie aan te brengen
 • Voor lateien in dragende wanden geldt dat de bovenzijde van de latei gelijk moet komen te liggen met naast gelegen aansluitende onderdelen. De eventueel aanwezige speling kan worden uitgevlakt met een drukvast vulmateriaal (zie figuur III).
 • Voor lateien in niet-dragende wanden geldt dat deze vrij gehouden moeten worden van de vloer. Deze lateien zijn in principe niet berekend op een toevallige vloerbelasting. De speling tussen latei en vloer kan worden opgevuld met een flexibel materiaal (zie figuur III).
 • Lateien in het buitenblad kunnen eventueel voorzien worden van een wegmetselbare oplegging (e.e.a. in overleg met Vebo).

1 = Latei opleggen op drukvast oplegvilt.
2 = Dilatatie aanbrengen bij de oplegging.
3 = Naast de oplegging een kitvoeg aanbengen.
4 = Op de bovenzijde van de latei folie aanbrengen.
5 = Oplegging (op folie).
6 = Spelling uitvlakken met drukvast materiaal.
7 = Speling (eventueel opvullen met een flexibel materiaal).
8 = Elastische voeg.

LOG IN

Om deze content te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen.


Nog geen account? Maak hier een account aan.