Vebo Stalen Borstwerings­steunen

Algemeen

 1. De betondruksterkte van de achterconstructie moet minimaal C20/25 bedragen.
 2. Het metselwerk van het binnen en buitenblad van de borstwering dient met voldoende spouwankers onderling te worden gekoppeld, één en ander volgens CUR-aanbeveling 71 en NPR 6791. De spouwankers dienen minimaal 40 mm en
  maximaal 75mm in de lintvoeg te steken.
  De gelaste of losse spouwankers zijn, tenzij in het detail anders is aangegeven, bestemd voor het verankeren van het binnenblad. Voor de koppeling van het buitenblad dienen de reguliere spouwankers naar het binnenblad toegepast te
  worden.
 3. Spouwankers
  A De borstweringssteun met gelaste spouwankers zo plaatsen dat de spouwankers in de lintvoeg van het binnenblad uitkomen.
  Deze ankers niet koud op de steen plaatsen maar in de specie drukken zodat deze in het midden van de lintvoeg uitkomen.
  B Bij een borstweringssteun met losse verstelbare spouwankers deze ankers niet koud op de steen plaatsen maar in de specie drukken zodat deze in het midden van de lintvoeg uitkomen.
  De volgende regels hanteren bij het plaatsen van de spouwankers;
  – Minimaal aantal spouwankers volgens berekening leverancier
  – De verticale h.o.h.-afstand tussen de spouw-ankers max. 4 lagen
  – De onderste spouwanker plaatsen in de lintvoeg boven de 3e laag metselwerk of 1e laag gasbeton (o.g.) dat op de vloer staat. (zie afb. A)
  – Maximaal 3 lagen metselwerk boven het bovenste spouwanker.
  De meegeleverde spouwankers zijn altijd voor 1 spouwblad. Het
  andere spouwblad dient altijd middels reguliere spouwankers
  verankerd te worden.
 4. Indien de borstweringssteun de waterkering doorsnijdt, zorg dan voor een goede waterdichte afsluiting.
  Bij voorkeur met behulp van een deling in de borstweringssteun conform standaard detail.
 5. Bij dilataties in de borstwering de volgende vuistregel hanteren; 1e
  steun naast de dilatatie plaatsen op een maximale afstand van 0,4 maal
  de berekende h.o.h.-afstand van de steunen. (zie afbeelding B).
 6. Bij een hoek moet er rekening gehouden worden met de minimale randafstanden van ankers. Dit is de reden dat de afstand van de rand betonvloer tot het hart van de steun (Rv) minimaal 225 mm bedraagt. (zie afbeelding B).

Afbeelding A

Borstweringssteunen bevestigd met kopplaat of kopplaat en voetplaat

7. De borstweringssteun vlak en recht tegen de achterconstructie monteren. Zorg voor een voldoende vlakke verticale zijde van de achterconstructie. Uitvullen kan met kunststof vulplaten of krimparme Vebo-mortel. Dit uitvullen (maximaal 15 mm) dient over de volledige hoogte en breedte van de kopplaat plaats te vinden.

8. Bij de kop-voetplaat dient de voetplaat gelijk strak op de betonvloer gemonteerd te worden.

9. Plaats de chemische ankers op de juiste maatvoering, één en ander als aangegeven op de tekening. Bevestig het type chemische anker volgens opgave en plaatsingsrichtlijn. Deze ankers dienen met een momentsleutel aangedraaid te worden. Hierbij moeten de volgende aandraaimomenten aangehouden worden: M12 aandraaien met 40 Nm; M16 aandraaien met 80 Nm.

Borstweringssteunen bevestigd met voetplaat

10. De voetplaat dient gelijk strak op de betonvloer gemonteerd te worden.

11. Wanneer er een voetplaat wordt toegepast bij een kanaalplaatvloer dient er gebuik gemaakt te worden van een spreidanker SL (B) 12-25. Bevestig het spreidanker volgens opgave en plaatsingsrichtlijn. Deze ankers dienen met een momentsleutel aangedraaid te worden. Hierbij moet het volgende aandraaimoment aangehouden worden: aandraaien met 25 Nm.

12. Wanneer een massieve vloer een dikte heeft van 140 mm t/m 160 mm kan er ook een voetplaat worden toegepast. Indien de vloerdikte minimaal 140mm bedraagt, kan bevestiging met een chemisch anker M10 of M12 op de bovenzijde van de vloer plaats vinden. Het eerste anker moet minimaal op 100 mm vanaf de vloerrand geplaatst worden.

Borstweringssteunen gekoppeld aan afdekbanden

13. Bij koppelingen van afdekbanden aan borstweringssteunen d.m.v. draadeinden of de flexbeugel dient deze verbinding handvast bevestigd te worden. Deze verbinding mag de verticale uitzetting van het buitenspouwblad niet belemmeren. Gebruik voor deze koppeling bij voorkeur de flexbeugels.

Afbeelding B
Dilitaties

LOG IN

Om deze content te kunnen zien heeft u een account nodig om in te loggen.


Nog geen account? Maak hier een account aan.